Hellboy

12+12+
Hellboy

Sinopsis

Nacisti prizovu i spase demona koji potom postane branitelj protiv sila tame.